Flere klager over ejendomsvurdering

Århusianerne står for 10 procent af alle klager, og det kan skyldes, at priserne på fast ejendom er faldet markant.

Vi klager oftere over vores ejendomsvurdering.

Det viser tal fra ejendomshjemmesiden ejerportal.dk. I 2005 var der i alt 8.700 klager på landsplan, men det tal er i år steget til 45.000.

Det tal var nået ved skæringsdatoen - den 1. juli - for at klage til SKAT, skriver JP Århus.

Århusianerne står for ti procent af klagerne, og ifølge vurderingschef hos SKAT, Henrik Pontopidan, skyldes den markante stigning i antallet af klager, at priserne på fast ejendom er faldet helt op til 20 procent i løbet af de sidste seks måneder.

- Hvad de færreste tænker på, er, at vurderingen er pr. 1. oktober 2007 og afspejler prisniveauet på daværende tidspunkt - og ikke pr. 1. juli i år, siger Henrik Pontopidan.

Der bliver først reguleret i forbindelse med den næste offentlige vurdering, som finder sted i oktober 2009, skriver avisen.