Flere henvender sig om voldtægt

Stadigt flere henvender sig til Center for Voldtægtsofre i Århus. Mange af af dem er piger under 18 år.

130 kvinder og 6 mænd henvendte sig sidste år i Center for Voldtægtsofre i Århus. Det er det største antal af henvendelser i centrets godt 7-årige historie og en stigning på mere end 60 % i forhold til år 2000, hvor 83 personer henvendte sig i centret.

- Vi havde rigtigt mange henvendelser i 2006, men i år ser der ud til at blive endnu flere, siger centerleder og psykolog Maiken Knudsen i en pressemeddelelse.

I år har 139 kvinder og 1 mand hidtil henvendt sig til centret.

Mange henvendelser kommer fra unge piger. 40 % af alle henvendelser i 2006 var fra unge mellem 12 og 17 år, og for flere af dem var overgrebet deres seksuelle debut.

Centerets årsrapport viser også, at overfaldsvoldtægter - voldtægter hvor offer og gerningsmand ikke har haft nogen kontakt før overgrebet - er temmeligt usædvanlige. Kun 14 % af sagerne i 2006 var overfaldsvoldtægter.

Det mest almindelige er, at overgrebet er begået af en ven eller bekendt. Den type overgreb tegner sig for 32 % af alle henvendelser, mens overgreb efter en kortere kontakt mellem de involverede - for eksempel et møde til en fest eller i byen - står for 30 % af henvendelserne.