Flere går 0. klasse om

Tidlig skolestart øger risikoen for at må gå om

Antallet af børn, der må gå 0. klasse om, stiger. De fleste af dem er drenge, og tallene viser tydeligt, at jo tidligere de starter i skole, jo større er risikoen for, at de må gå om.

Ifølge DR Østjylland var der i Østjylland sidste år 125 børn, der måtte gå 0. klasse om. Det er omkring ni pct. flere end året før, viser tal fra UNI-C.

Stigningen kommer ikke bag på forskningschef på skoleområdet på VIA University College Andreas Rasch-Christensen.

- Der er flere undersøgelser, som viser, at der er et sammenfald mellem, hvornår børnene starter i skole og deres tilbøjelighed til at falde fra. Det kræver en vis grad af modenhed og robusthed at starte i skole, og det kan nogle elever have vanskeligt ved at honorere, siger han.

De fleste er drenge

Tallene viser, at omkring to tredjedele af gengangerne er drenge - og at risikoen for at gå om er fire gange så stor, hvis man er født i fjerde kvartal, som hvis man er født i første kvartal.

Og forskningschefen peger på, at en af løsningerne kan være en rullende skolestart, hvor børnene får lov til starte i skole flere gange om året.

- Det er rigtigt, at f.eks. rullende skolestart kan være et godt tiltag, hvor man skaber et lidt mere fleksibelt system, hvor man tager højde for, at børnene har forskellige forudsætninger - og at nogle derfor har godt af at vente med at starte i skole, siger Andreas Rasch-Christensen.