Flere fortæller om misrøgt

Myndighederne får flere tips om mishandling af børn

Læger, lærere, pædagoger og helt almindelige borgere i Østjylland er blevet bedre til at fortælle myndighederne, når de får mistanke om, at et barn bliver mishandlet eller lever under uacceptable vilkår.

I Norddjurs Kommune fik afdelingen for børn og unge 184 underretninger i 2007, men i 2010 var tallet 257 - altså en stigning på 73 henvendelser.

I nabokommunen Syddjurs steg antallet af indberetninger med hele 34 procent fra 2008 til 2009.

Øget opmærksomhed efter Brønderslevsagen
Sager som den igangværende Brønderslevsag er med til at skærpe interessen for at underrette myndighederne siger Børn- og Ungechef Jytte Dalgaard fra Syddjurs Kommune.

- Der har de senere år desværre været nogle sager, hvor der helt påviseligt ikke er grebet ind. Det har skabt en øget opmærksomhed til at sende underretninger til kommunen, siger hun.

Jytte Dalgaard vurderer, at der er hold i langt de fleste sager, som borgere og personale indberetter.

Også stigning i Aarhus
Også i Østjyllands største kommune, Aarhus, har myndighederne oplevet en stigning i antallet af underretninger.

Her fik kommunen 2700 underretninger i 2010 - en stigning på 35 procent over de seneste fem år.

Kilde: DR Østjylland