Flere fødende til Horsens

Forventer 200 flere fødsler på årsbasis

Da Hospitalsenheden Horsens etablerede en spritny føde- og kvindeafdeling i efteråret 2012, fik hospitalsenheden samtidig nye og moderne rammer at modtage endnu flere fødende i. Det oplyser Region Midtjylland i en pressemeddelelse. 

Den mulighed står nu til at blive udnyttet yderligere, idet fødende fra Skanderborg og Odder fremover vil blive henvist til at føde i Horsens, medmindre der er tale om gravide med behov for højt specialiseret behandling. I det tilfælde henvises den fødende til Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Fødeafdelingen i Horsens står således til at modtage yderligere 200 forventede fødsler på årsbasis. Afdelingen bringer i forvejen ca. 1800 nye borgere til verden om året.

- En god fødsel kræver først og fremmest tid og ro, og det kan vi tilbyde kvinderne her i Horsens samtidig med, at vi naturligvis har det professionelle team af jordemødre, læger og sygeplejersker, der skal til for at hjælpe en lille ny til verden, forklarer ledende overlæge Gitte Dupont fra Kvindeafdelingen på Hospitalsenheden Horsens.

Tilbud om at kende sin jordemoder

Som noget nyt vil Hospitalsenheden Horsens også fremover tilbyde gravide fra Horsens, Skanderborg og Odder at deltage i 'Kendt Jordemoder-ordningen'. Den har indtil nu kørt på forsøgsbasis i Skanderborg, men tilbydes i de tre byer fra 1. oktober.

Ordningen betyder, at det er et kendt jordemoder-ansigt, der møder den gravide før, under og efter fødslen, og den udvikling er helt i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger på svangreområdet. Her står der nemlig, at det bør tilstræbes, at det er den samme eller en mindre gruppe af jordemødre, der følger kvinden.

- Kendt Jordemoder-ordningen giver tryghed for både gravide og jordemødrene, bl.a. fordi de får afklaret forventninger til hele forløbet og selve fødslen på forhånd. Det er en stor fordel for begge parter, forklarer overlæge Gitte Dupont.