Flere cyklister kom til skade i Østjylland

I 2015 var der et fald i ulykker med personbiler i Østjylland. Til gengæld kom flere til skade på cykel

I 2015 var der et fald i ulykker med personbiler i Østjylland. Til gengæld var der flere, der kom til skade på cykel i Østjylland end i resten af landet.

Vejdirektoratets ulykkesstatistik for 2015 viser et generelt fald i antallet af personskadeulykker i Østjyllands Politikreds. Blandt de tilskadekomne er der en stigning i ulykker på cykel, motorcykel og som fodgænger end i resten af landet, men lidt færre ulykker med biler.

Læs også Dreng på vej til skole påkørt - bilist stikker af

Ser man på antallet af spiritusrelaterede ulykker er der også her en større andel blandt cyklister og fodgængere.

Vejdirektoratets ulykkesstatistik indeholder en status for trafikulykker i 2015 på landsplan og fordelt på de 12 politikredse.

Formålet er at give kommunerne et arbejdsredskab til at forbedre trafiksikkerheden inden for deres område. Dette er ikke mindst relevant, fordi på trods af den massive trafiktilvækst på motorveje sker de fleste ulykker stadigvæk på kommuneveje.

- Ulykkesstatistikken er blandt andet en hjælp til at vurdere, hvor man kan komme længst med trafiksikkerhedsindsatsen i de forskellige landsdele, og hvilke områder man måske bør have særligt fokus på regionalt. Det er vigtigt, at vi fortsat samarbejder tæt med både kommuner og politi om at skabe sikre veje at færdes på, siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling i en pressemeddelelse.

Ulykker i Østjyllands Politikreds i 2015

Der er syv kommuner i Østjyllands Politikreds, hvor der bor 10,2 procent af den samlede befolkning. De tegner sig for 9,2 procent af det samlede antal trafikulykker.

I Østjyllands Politikreds var der i 2015 254 ulykker med personskade og 769 ulykker med materiel skade.

16 personer blev dræbt i ulykkerne, mens der var 265 alvorligt tilskadekomne. 60 procent af dem var mænd, 40 procent var kvinder. Den kønsfordeling svarer til det normale landsgennemsnit.