Flere børn anbringes

Antallet af underretninger er steget voldsomt

Nogle af de frygtelige sager på landsplan, der har handlet om omsorgssvigt og overgreb mod børn, har fået antallet af underretninger i Horsens Kommune til at stige.

Det seneste år har forvaltningen modtaget flere underretninger end normalt. Antallet er steget med 40 pct, skriver Horsens Folkeblad.

I år, skønner forvaltningen, vil der blive anbragt 12 børn og unge flere, end man har regnet med.

Politikerne i udvalget for sundhed og socialservice har også talt om at skærpe tilsynet med opholdsstederne - også set i lyset af nogle af de uheldige sager, der har været på landsplan. I dag er der ét anmeldt besøg om året. Fremover kunne udvalget godt tænke sig at lave et uanmeldt tilsyn.

- Der kunne måske dukke nogle ting op, som kunne gøres bedre, hvis tilsynet pludselig dukkede op. Vi vil gerne være på forkant, siger Charlotte Juhl Andersen (Soc.), der er formand for Udvalget for Sundhed og Socialservice i Horsens Kommune.