Flere biler på vejene

Trafikken i Århus Amt er steget med 4,4 procent det sidste år. Det er det dobbelte af, hvad trafikken er øget med på landsplan.

Der kører flere og flere biler på de østjyske veje. I Århus Amt steg trafikken med 4,4 procent fra 2001 til 2002. På landsplan var stigningen 2,2 procent. Det fortæller en folder som Århus Amt, Veje og Trafik har udarbejdet. Den viser trafikmængden på alle amts- og statsveje i amtet i 2002.

Resultaterne er beregnet ud fra trafiktællinger, som Århus Amt og Vejdirektoratet løbende foretager på hele det overordnede vejnet i amtet.

Fra 2001 til 2002 var stigningen i trafikken på amtsvejene 4,0 procent, mens trafikken på statsvejene steg med 5,0 procent. Med en stigning på 5,9 procent tegnede motorvejene sig for den største forøgelse.

Motorvejsstrækningen mellem Stilling og Hørning er den stærkest trafikerede i amtet. På denne strækning kører der nu 41.000 biler i gennemsnit pr. døgn. Amtsvejen mellem Stilling og Randers er en af de amtsveje, hvor der er registreret en af de større trafikstigninger. På strækningen mellem Stilling og Sabro steg trafikken fra 2001 til 2002 med 30 procent. Årsagen til denne kraftige stigning kan være lukningen af motorvejs-ramperne ved Årslev.