Flere århusianere vender Jesus ryggen

Antallet af århusianere, der ikke er medlem af folkekirken, er steget. Og det bliver det ved med, mener biskop Kjeld Holm.

Hvorfor betale til noget, man ikke bruger?

Sådan synes et stigende antal århusianere at tænke, når det kommer til folkekirken. I løbet af de seneste år er antallet af århusianere, der ikke er medlem af kirken, steget med 2.200. Det skriver JP Århus.

Århus Kommune har indsamlet medlemstallene fra de enkelte sogne, og selvom man kunne fristes til at tro, at de faldende medlemstal måske skyldes de lokalområder, hvor der bor mange borgere med en anden religion, så er det ikke hele forklaringen.

- Vi vil opleve, at flere og flere vil melde sig ud. Tidligere var mennesker medlem per tradition, men i dag er folk mere myndige, og hvis de ikke har noget at bruge kirken til, hvorfor skal de så støtte den økonomisk?, siger biskop Kjeld Holm.

Biskoppen regner med, at tallet fortsat vil være faldende i de kommende år, men at der så vil komme en stabilitet i medlemstallet.

På kommuneplan er det, ifølge avisen, 22.1 procent af befolkningen, der ikke er medlem af folkekirken.