Fire østjyske kommuner får 34 mio. kroner til nye sundhedshuse

Fire østjyske kommuner har fået del i Regeringens pulje til nye sundhedshuse

02:01

VIDEO: Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) håber, at de nye sundhedshuse giver mere nærhed og tryghed.

Der skal være kortere vej til behandling for alle danskere.

Derfor har regeringen afsat en pulje på 200 millioner kroner til nye sundhedshuse fordelt i hele landet.

I Region Midtjylland modtager fire kommuner penge. Det drejer sig om Odder, Skanderborg, Aarhus og Syddjurs kommuner.

De fire sundhedshuse

Odder Kommune
11.140.800 kroner til etablering af et sundhedshus i VitaPark i Odder.

Skanderborg Kommune
3.067.500 kroner til etablering af lokaler til flerlægepraksis i Skanderborg Sundhedshus, etablering af handicapvenlig elevator, RIS/PACS-udstyr samt tele- og videokonferenceudstyr.

Aarhus Kommune
18.425.000 kroner til etablering af Psykiatriens Hus, en flerlægepraksis i marselisborgcenteret samt et sundhedshus i Gellerup.

Syddjurs Kommune
1.451.000 kroner til bygnings- og lokalerenovering samt udstyr i Ebeltoft Sundhedshus.

Bedre lægedækning

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) håber, at pengene kan være med til at sikre, at der kommer en bedre lægedækning i hele landet.

- Og at vi får nærhed og tryghed i vores sundhedstilbud. Så den frygt, som vi kan høre, at mange har i maven om, at nu er lægen på vej på pension, at vi nu dér investerer penge i at modernisere vores læge- og sundhedshuse. Og så forhåbentlig sikre at vores ældre medborgere med demens, astma, KOL og diabetes ikke skal rejse så langt efter hjælp, siger Ellen Trane Nørby.

Læs også Større lokale sundhedshuse skal løse lægemangel

Den nye sundhedspulje er en erkendelse af, at der har været for meget centralisering på sundhedsområdet i mange år.

- Centralisering har været nødvendig for at sikre kvaliteten, men nu er vi nået dertil, hvor centralisering ikke er svaret på alt. Der skal nærhed og tryghed til, og det bliver ikke at gå på kompromis med kvaliteten, fordi vi også har fået nogle bedre behandlingstilbud, siger Ellen Trane Nørby.

Der skal mere til

Pengene er en god begyndelse, men der skal mere til. Det mener Lise Høyer, der er formand for Lægeforeningen Midtjylland. 

- Der er gode takter i det. For eksempel at flere med almen praksis har fået del i tilskuddet. Men vi har brug for at uddanne flere praktiserende læger. Der et stort behov for de læger, der har vores kompetencer, siger Lise Høyer.

Læs også Læge frygter patienternes fremtid: Hvem skal tage over efter mig?

Ifølge hende er der en bekymring blandt læger for at bosætte sig i udkantsdanmark.

- Blandt andet fordi man kan risikere, at en ældre læge går på pension og efterlader en med hele byrden fra mange patienter, siger Lise Høyer.

02:31

VIDEO: Bent Schouw og Lene Lau er begge kronisk syge. De ser frem til, at deres behandlinger bliver samlet uder ét tag.

Luk video

Behovet er i lokalsamfundet

Henrik Nedergaard er administrerende direktør for Diabetesforeningen. Han er glad for udsigten til flere regionale sundhedshuse.

- Det giver rigtig god mening. Det er fint, der bliver lavet superhospitaler, men man skal altså tænke på, at langt de fleste, der har behovet, findes ude i lokalsamfundet, siger Henrik Nedergaard.

For diabetikere udgør det øgede antal sundhedshuse en stor forskel. 

Kunne man for eksempel få øjenundersøgelser, blodprøver og sårtjek ind under samme tag, så ville folk nærmest kunne få lavet alle deres undersøgelser på en dag.

Henrik Nedergaard, adm. direktør, Diabetesforeningen

- Kunne man for eksempel få øjenundersøgelser, blodprøver og sårtjek ind under samme tag, så ville folk jo nærmest kunne få lavet alle deres undersøgelser på en dag. Det vil være en fordel både for dem, der bare skal hjem til sig selv bagefter og dem, der gerne vil blive på arbejdsmarkedet, siger Henrik Nedergaard.

Ifølge ham døjer mange diabetikere med senkomplikationer, der koster samfundet dyrt.

- For eksempel koster amputationer rigtig mange penge. Hvis vi kan eliminere det, vil det betyde rigtig meget, siger Henrik Nedergaard.

I Region Midtjylland modtager fire kommuner penge. Det drejer sig om Odder, Skanderborg, Aarhus og Syddjurs kommuner. Foto: Grafik / Sundheds- og Ældreministeriet

Første uddeling

Pengene er første uddeling af i alt 800 millioner kroner, som regeringen har afsat til læge- og sundhedshuse over de kommende fire år som et led i en større reform af sundhedsvæsenet. 

De 800 millioner skal give mulighed for, at lægerne kan samle sig med for eksempel jordemødre, sundhedsplejersker, bioanalytikere, fysioterapeuter, kiropraktorer og så videre. Altså skal der være flere sundhedstilbud i et hus.

Læs også For langt mellem lægerne: Kühnau vil have læger i yderområder

Samtidigt skal der være bedre dækning i yderområderne. 

- Regeringen ønsker, at alle danskere skal opleve, at kvaliteten hos den praktiserende læge er høj og ensartet, uanset hvilken læge, man vælger, og hvor man bor i landet. Lægen skal også være tilgængelig, når borgeren har brug for det. Med nye og moderne læge- og sundhedshuse kan vi fastholde flere læger i yderområderne, siger Ellen Trane Nørby.

I videoen øverst i artiklen kan du se hele interviewet med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).