Fire nye dekaner på Aarhus Universitet

Aarhus Universitet har ansæt fire nye ledere som dekaner for universitetets fire nye hovedområder.

De fire dekaner, der præsenteres i dag, er tre nyansættelser og et genvalg.

<ul>
<li>Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab: Mette Thunø, prodekan for forskning og ph.d.-skoleleder ved det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet</li>
</ul>
<ul>
<li>Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi: Brian Bech Nielsen, professor og institutleder på Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet</li>
</ul>
<ul>
<li>Aarhus Faculty of Health Sciences, Sundhedsvidenskab: Allan Flyvbjerg, professor på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling ved Århus Universitetshospital</li>
</ul>
<ul>
<li>Aarhus School of Business and Social Sciences, Erhverv og Samfundsvidenskab: Svend Hylleberg, professor og dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet</li>
</ul>

De nye dekaner tiltræder den 1. november og overgår til deres nye funktion den 1. januar 2011, hvor de nuværende ni hovedområder på Aarhus Universitet samles i de fire ovennævnte.

Ud over at skulle lede et hovedområde får hver dekan ansvaret for ét af universitetets tværgående prioriterede indsatsområder, ligesom de skal indgå i den fælles strategiske ledelsesgruppe med rektoratet. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen ser frem til samarbejdet i universitetets nye ledelse.

- Vi har ansat fire visionære dekaner med stor faglig legitimitet og stærke lederkompetencer, der på bedste vis repræsenterer fornyelse og erfaring. Dermed har universitetet taget et meget vigtigt skridt mod at styrke de videnskabelige miljøer og de uddannelsesmæssige kompetencer. Jeg glæder mig til samarbejdet i den nye fælles ledelsesstruktur, der bliver en realitet efter årsskiftet, siger Lauritz B. Holm-Nielsen.