Firbenede naturplejere bekæmper plante

Odder Kommune har sat firbenede naturplejere ind i kampen for at bekæmpe planten rynket rose.

01:01

VIDEO: Gutefår er nu sat ind i kampen mod planten rynket rose i Odder.

Du har sikkert fået øje på den, når du går en tur langs stranden eller i sommerhusområder. 

Nemlig planten rynket rose. Selvom den dufter dejligt og er pæn, så er den et stort problem for den danske natur. 

Læs også Kommune vil bekæmpe udbredt plante - den er skadelig for naturen

Derfor har Odder Kommune nu sat får ind for at bekæmpe den invasive plante. 

Firbenede naturplejere

For at bekæmpe rynket rose og en anden invasiv art japansk pileurt langs kysten ved Dyngby Strand, satte Odder Kommune den 8. maj i år en række firbenede naturplejere i form af gutefår ind i kampen mod rynket rose. 

Rynket rose kvæler naturen omkring sig. Derfor har Odder Kommune nu sat gutefår ind for at bekæmpe planten. 

Fårene er placeret langs kysten, hvor de skal æde rynket rose for at stoppe plantens udbredelse.

- Fårene skal æde alle de små vækster, fordi får elsker at spise stikkende vækster såsom roser og brombær, siger Lisette Søgaard.

Læs også Kommuner kæmper for biernes overlevelse

Det er ikke tilfældigt, at det lige netop er får, der er sat ind i bekæmpelsen mod rynket rose. Afgræsning med dyr er nemlig en udbredt metode til naturpleje.

I Samsø Kommune har man opnået gode resultater ved hjælp af gutefår. Hvor kommunen nu har fået genskabt nogle værdifulde naturområder langs kysterne, der ellers var delvis ødelagte af tilgroning af den rynket rose.

Og det er nu gutefårene fra Samsø, som skal agere naturplejere i Odder også. 

Gutefårene går indhegnet langs kysten ved Dyngby Strand, hvor de skal æde de invasive planter.

Invasion i Odder 

Ved Dyngby Strand i Odder Kommune har man i mange år oplevet, at rynket rose har skadet naturen i området.

- Alle de arter, der burde være her nu, de findes ikke, fordi rynket rose skygger for dem, siger Lisette Søgaard, der er biolog ved Odder Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND. 

Invasive arter:

En invasiv plante er en plante, som ikke naturligt vokser i den danske natur. Arterne har en negativ effekt på diversiteten i naturen.

 

Rynket rose er ifølge miljøstyrelsen den mest udbredte invasive art i Danmark.

 

Rynket rose stammer oprindeligt fra Nordøst Asien og kom til landet i 1800-tallet.

 

Kilde: Miljøstyrelsen

Planten rynket rose kommer oprindeligt fra Asien, men er indført i Danmark. Derfor har den ingen fjender i den danske natur. 

- Planten breder sig og kvæler alt andet omkring, sagde formand for Pajbjergfonden Niels Jørgen Bønløkke.

Læs også Unge kommer med løsning på skrald i naturen

Til efteråret vil en vædder støde til flokken, hvilket gerne skulle resultere i lam til foråret, der kan hjælpe med afgræsningen. Projektet med gutefårene løber foreløbig over en femårig periode, hvor fårene skal afgræsse i perioden april til oktober.