Favrskov Kommune på plads

Det er besluttet, på hvilket rådhus medarbejderne i Favrskov kommune skal have deres fremtidige arbejdsplads.

Favrskov Kommene har lige fra starten meldt ud, at man ønsker at bevare rådhusene i de fire sammenlagte kommuner Hinnerup, Hadsten, Hammel og Hvorslev. Nu er direktionen så kommet med forslag til, hvor de forskellige forvaltningerne skal placeres.

Hinnerup Rådhus får borgmesterkontoret og de fælles stabsfunktioner.

Hadsten Rådhus får Kultur, Fritids- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Hammel Rådhus får Teknik- og Miljøforvaltningen samt Social- og Sundhedsforvaltning.

Hvorslev Rådhus får Børn og Skoleforvaltningen.

Udover rådhusene vil det blive nødvendigt at tage yderligere 5-6 adresser i anvendelse, for at få plads til alle de administrative medarbejdere i den nye kommune.

På et møde den 4. april 2006 er det op til sammenlægningsudvalget at godkende forslaget.