Fattighjælp til østjyske kommuner

Tre østjyske kommuner har så ringe økonomi, at de får hjælp fra staten for at få budgetterne til at hænge sammen.

Tre østjyske kommuner har så ringe økonomi, at de får hjælp fra staten for at få budgetterne til at hænge sammen. Det er Norddjurs, Syddjurs og Randers kommuner, der kan se frem til mellem 10 og 15 millioner kroner hver. Pengene kommer fra Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet.

Den samlede pulje, til fordeling blandt de vanskeligt stillede kommuner, er i forhold til 2009 forhøjet med 185 mio.kr. til i alt 500 mio. kr. for 2010. Forhøjelsen er begrundet med, at nogle kommuner aktuelt står i en særlig vanskelig økonomisk situation.