Farten ned i Randers

Randers Kommune har fået farten og antallet af trafikuheld ned på fire strækninger.

De randrusianske veje er blevet sikrere. Efter at have lavet forskellige forbedringer på fire veje, er det lykkedes for Randers Kommune at få farten og antallet af trafikuheld ned.

Farten er faldet fra i gennemsnit lidt over 46 kilometer i timen til 44 kilometer i timen, og samtidig er der færre, der overtræder hastighedsbegrænsningerne.

Beboerlistens Uffe Thorsen siger dog til Østjyllands Radio, at han ikke er tilfreds med resultaterne, hvis man ser på dem i forhold til de penge, der er brugt.