Får regning for ny motorvej

Tilslutningsveje lægger dræn i kommunal kasse

Motorvejsbyggeriet ved Silkeborg er dyrt for kommunen

Det store motorvejsbyggeri omkring Silkeborg udløser så store lokale udgifter til nye tilslutningsveje, at formand for vej- og trafikudvalget Frank Borch-Olsen (K) vil gå til ministeriet og Kommunernes Landsforening for at få mulighed for ekstra lån til formålet.

De samlede udgifter til tilslutningsveje er 23 mio. kr., og det er 80 procent af den økonomiske ramme til vejanlæg i kommunen. Det drejer sig om 3 mio. kr. til forarbejder i forbindelse med forlængelse af Drewsensvej samt 20 mio. kr. til første del af forlængelsen af Østre Højmarksvej.

- Vi arbejder på at få en særlig lånepulje, og det er min opfattelse, at både ministeren og Kommunernes Landsforening (KL) kan se, at der er en reel problemstilling i Silkeborg. Så jeg er optimist, siger Frank Borch-Olsen (K), der er formand for vej-og trafikudvalget til mja.dk.

Han venter at afgørelsen, om Silkeborg Kommune får en særlig lånepulje stillet til rådighed, kommer i forbindelse med de økonomiske forhandlinger om næste års budget mellem regeringen og KL.

- Vi vil jo ikke have pengene til projekterne, men blot have mulighed for at låne dem. For hvis vi ikke får det, så har vi et problem, siger Frank Borch-Olsen.