Får adgang til journaler

Skejby Sygehus får som det første danske hospital mulighed for at se elektroniske patientjournaler fra andre amter.

Som det første sted i landet kan lægerne på Skejby Sygehus nu i større omfang end tidligere se elektroniske patientjournaler fra sygehuse i andre amter. Patienten skulle dermed kunne få en mere effektiv behandling, hvis han kommer fra et andet amt.

I denne uge har Skejby Sygehus via en lukket internetforbindelse fået åbnet adgang til journaler i Vejle og Viborg amter. Fordi amterne benytter hver deres system til elektronisk patientjournal, har det ikke tidligere været muligt at se henover amtsgrænsen, hvis der pludselig kommer en patient fra et andet amt.