Fakta: Det må politiet i en visitationszone

Østjyllands Politi har oprettet to visitationszoner i Viby - læs her hvad det dækker over

Østjyllands Politi har indført to visitationszoner i Aarhus-forstaden Viby. 

Det er sket på baggrund af våbenfund blandt unge i området, og der er ifølge Østjyllands Politi en risiko for et opgør mellem de unge grupperinger. 

Læs også Politiet opretter visitationszoner i Viby efter våbenfund

- Der har været flere episoder med uro i områderne, og vi gør det fordi vi i går (torsdag, red.) fandt en del unge i området, der var i besiddelse af våben. Vores vurdering er, at der er en risiko for, at vi kommer til at stå i et voldeligt opgør ude i de to områder, siger vagtchef Per Bennekov.

Visitationszonerne er foreløbigt gældende i 14 dage. 

Det giver en visitationszone politiet ret til: 
* Politilovens § 6 giver politiet ret til at foretage såkaldte stikprøvevisitationer på bestemte steder. Normalt må politiet kun visitere på baggrund af en mistanke.

* Loven giver politiet ret til at "foretage stikprøvevise besigtigelser af personers legeme, samt undersøgelse af tøj og andre genstande, herunder køretøjer. Det sker med henblik på at kontrollere om personen besidder eller bærer våben".

* Politidirektøren skal sagligt begrunde, hvorfor et bestemt sted udpeges som visitationszone.

* Visitationszoner er altid midlertidige og skal altså have en slutdato.

I forarbejderne til politiloven står der, at:

 * Stikprøvevisitation fastlægges på baggrund af politiets vurdering af, om der er en forøget risiko for, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.

* Visitationszoner vil typisk omfatte et bestemt afgrænset område, for eksempel et værtshus, et butikscenter, en gade eller en plads, mens der ikke kan træffes beslutning om visitation i eksempelvis en hel politikreds eller kommune.

* Der er derimod ikke noget til hinder for, at der vil kunne træffes flere samtidige beslutninger om stikprøvevisitation i den enkelte politikreds, hvis betingelserne for hver enkelt beslutning i øvrigt er opfyldt.

Kilde: Politiloven