Færre fikseringer

Et nyt forsøg vil mindske fysisk tvang i psykiatrien

Nu får psykiatriske afdelinger i Region Midtjylland midler til at undgå fiksering af patienter.

Sidste år blev mere end 6.000 patienter på psykiatriske afdelinger i Danmark udsat for tvang. Det svarer til mere end 22 procent.

Derfor har ministeriet for sundhed og forebyggelse afsat 7,6 mio. kr. fra 2014 til 2017 til forsøg med bæltefri afdelinger i Danmark. Region Midtjylland får tildelt cirka 14 mio. kr.

- Det handler for mig og regeringen helt grundlæggende om en kulturændring - om at vi ser på mennesker med psykiske lidelser som ligeværdige medborgere. Med bæltefri afdelinger, er vi et skridt i den rigtige retning, siger sundhedsminister Nick Hækkerup i en pressemeddelelse.

Pengene skal gå til etableringen af et bæltefrit afsnit på et skærmet sengeafsnit. Samtidig skal mere personale være med til at reducere anvendelsen af tvangsfiksering i afdelingens øvrige sengeafsnit.

Det er særligt patienter med skizofreni og psykoser, der skal indgå i forsøget, og målet er at erstatte bæltefikseringen med kognitiv miljøterapi, aktiviteter og involvering af pårørende.