Færre dør på hospitalet

Horsens Sygehus succes med at bekæmpe infektioner

02:44

1 af 2

Patienterne på sygehuset i Horsens har fået det markant bedre, efter at sygehuset har sat intensivt ind for at forbedre patienternes sikkerhed. Det betyder, at færre patienter får alvorlige komplikationer, mens de er indlagt. Og færre patienter dør.

En af de patienter, der er sluppet for at blive mere syg under indlæggelsen, er den 81-årige Egon Dahm Mortensen fra Odder, som lider af KOL.

- Jeg vil sige, at jeg har det bedre, end da jeg var indlagt. Jeg var på intensiv, og havde både kateter og rør nede i halsen. Jeg kunne ikke snakke. Jeg føler mig godt passet her.

Antal dødsfald halveret

Sygehuset har indført flere rutiner i patienternes behandling. Egon Dahm Mortensen har f.eks. dagligt fået målt sit blodtryk, puls, respirationsfrekvens, temperatur og iltmætning i blodet.

Det har givet positive resultater.

- Vi vidste jo godt, hvorfor patienterne fik tryksår, men vi var ikke systematiske omkring det. I dag har vi ikke patienter, som ligger med en urinvejsinfektion, fordi vi har ladet et kateter blive siddende i blæren for længe. Patienterne er friskere, og de kommer hurtigere ud af sengen, og hurtigere hjem, siger sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen.

Den nye arbejdsgang betyder, at sygehuset i nu 300 dage ikke har haft nogen patienter med tryksår, at der er gået 700 dage uden en patient har fået en lungebetændelse efter respiratorbrug og at antallet af dødsfald efter en blodforgiftning er halveret.

Se mere om sygehusets nye arbejdsgang i tv-indslaget øverst på siden.