Færre afskedigelser i Favrskov

Favrskov Kommune afskediger færre medarbejdere end først ventet. I alt har 83 medarbejdere fået besked om, at de bliver fyret.

Antallet af medarbejdere, som har fået besked om, at de påtænkes afskediget eller har fået tilbud om ansættelse på ændrede vilkår er lidt lavere end først meldt ud.

I alt har 83 medarbejdere fået besked om, at de påtænkes afskediget fra deres stilling i Favrskov Kommune. Herudover er 57 medarbejdere tilbudt genansættelse på væsentligt ændrede vilkår som eksempelvis nedsat tid.

Den første opgørelse viste, at 92 medarbejdere risikerede afskedigelse, mens 56 ville blive tilbudt genansættelse, men i forlængelse af den udmelding arbejdede chefer og ledere videre med at finde løsninger, der kunne reducere omfanget af afskedigelser yderligere.

De berørte medarbejdere modtog sammen med høringsbrevet om den påtænkte afskedigelse eller tilbuddet om genansættelse forskellige tilbud om rådgivning.

Derudover er det aftalt at oprette en intern jobbank i Favrskov Kommune, hvor alle ledige stillinger fremadrettet bliver slået op.

Jobbanken fungerer sådan, at afskedigede medarbejdere får fem hverdage til at søge ledige stillinger, som bliver slået op i perioden fra 14. oktober 2010 til 31. august 2011.