Færge-kupforsøg slår fejl

Clipper Group dropper planerne om at overtage magten i Mols-Liniens bestyrelse

Clipper Group må opgive at opnå magten i Mols-Liniens bestyrelse.

Helt konrekt har Per Gullestrup og Clipper Group netop nu afstået fra at kandidere til bestyrelsen i Mols-Linien, da de ikke mener, det er realistisk, at de vil opnå et flertal.

Det betyder, at bestyrelsen vil forsætte som hidtil, og der vil heller ikke ske ændringer i forbindelse med Mols-Liniens ruter i denne omgang.

Per Gullestrup ville have droppet rederiets sejllads til Ebeltoft. I stedet ville han nøjes med hurtigfærger mellem Aarhus og Sjællands Odde.