Få timer - høje karakterer

Klarer sig godt trods bundrekord i timer

02:24

Skoleeleverne på Mølleskolen i Ry kan ranke ryggen: De klarer sig fortrinligt på trods af et lavt timetal i obligatoriske skolefag.

1 af 2

Eleverne i Skanderborg klarer sig godt i skolen, selvom kommunens skoler har østjysk bundrekord i undervisningstimer.

I Skanderborg modtager en elev i løbet af en skolegang fra 1.- 9. klasse kun 7.294 undervisningstimer i de obligatoriske skolefag. Langt under gennemsnittet for de østjyske skoler. Nogle skoler har hvad der svarer til et helt skoleårs mere undervisning i løbet af et barns skoletid.

Men alligevel kommer eleverne i Skanderborg Kommune ud med et karaktergennemsnit på 6,9. Det er i den øvre ende for de østjyske skoler.

Dermed er Skanderborgs skoler et eksempel på, at man ikke uden videre kan sætte lighedstegn mellem antallet af undervisningstimer og højere karakterer.

- Jeg synes, vi er lykkedes med at prioritere en dagsorden, hvor vi har fokus på, at børn lærer noget hver dag, siger Torben Steen som er chefkonsulent for skoleområdet i Skanderborg.

Skoleeksperten Niels Egelund, som er professor på Aarhus Universitet, mener at antallet af elever i klassen kan indvirke på, hvordan tiden udnyttes. 15 elever i en klasse kan godt få mere ud af undervisningen end 28 elever. Og tid er ikke lig med effektivitet:

- Man kan godt have en masse tid, som man så bruger meget lidt effektivt, eller man kan have lidt tid, som man bruger meget effektivt. Så det hænger altså sammen med måden, tiden bliver brugt på, siger Niels Egelund.

Den samlede undervisningstid fra 1.-9. klasse, som TV 2 | ØSTJYLLAND har indsamlet fra Undervisningsministeriet er det samlede timetal for obligatoriske skolefag. Timetallet på den enkelte skole kan være sagtens være højere, hvis en skole har valgt at undervise i andre fag end de obligatoriske eller anvende undervisningstid på at sende børnene på skolerejser.

Sådan er tallene og sådan er vi kommet frem til dem

I faktaboksene til højre for artiklen kan du se, hvor mange obligatoriske undervisningstimer din skole har indberettet til Undervisningsministeriet og hvilket karaktergennemsnit skolens elever har opnået.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan undervisningstimerne er talt op.