For få sengepladser

Overbelægning påvirker det psykiske arbejdsmiljø

Patienter bliver placeret på nedlagte sygestuer eller i opholdsrum, og de ansatte skal løbe hurtigere for at nå alle.

Det er en del af hverdagen på de midtjyske hospitaler, for antallet af indlagte patienter på de medicinske og akutte afdelinger overstiger ofte antallet af sengepladser.

På Regionshospitalet Randers er man vant til, at der er for mange patienter i forhold til sengepladser, fortæller fællestillidsrepræsentant Pirkko Dinnesen.

Slut med genindlæggelser

Hun siger, at der så sent som i midten af sidste uge var 52 patienter til de 30 sengepladser på Ortopædisk Afdeling og 30 patienter til 24 sengepladser på den Medicinske Afdeling.

- Tilbage i 2010-11 lukkede vi nogle sengeafsnit som følge af besparelser, men patienterne bliver jo ved med at komme, og selv om vi har ført nogle handleplaner ud i livet, så eksisterer problemet stadig, siger Pirkko Dinnesen til Randers Amtsavis.

Sygeplejersker sexchikaneres

Else Kayser, der er formand i Kreds Midtjylland i Dansk Sygeplejeråd er enig med fællestillidsrepræsentanten.

- I Randers er det ikke kun en sæsonbelastning. Vi har haft fokus på sygehuset siden foråret. Det, vi ser nu, har intet at gøre med en force majeure-situation, siger Else Kayser til avisen.