Evalueringstid for indiske læger

25 indiske læger har siden starten af året arbejdet på regionens sygehuse, og nu er det tid til en evaluering.

Region Midtjylland mangler læger og sygeplejersker og for at forbedre situationen, besluttede man at hente indiske læger til regionens sygehuse.

De har nu haft omkring ni måneder til at falde til og bevise deres værd, og indsatsen skal nu ses grundigt efter i sømmene, så man kan beslutte om der skal rekrutteres flere.

Overlæge Thomas Christiansen fra Radiologisk Afdeling på Århus Sygehus vil meget gerne have flere indiske lægekolleger, oplyser P4 Østjylland.

Overlægen har i dag tre indiske kolleger, og han synes, at de klarer sig godt både fagligt og sprogligt.

Hos regionen mener projektchef Jørn Koch, at det er en succes i sig selv at 25 ud af de 26 indiske læger, der blev hentet til regionen, er blevet her.