Erstatning for ulvedrab

Får slagteprisen for skadede dyr

Fåreavlere eller landmænd der mister dyr fordi en ulv har været på spil, kan fra i dag få kompensation. Det oplyser miljøminister Pia Olsen Dyhr (SF)

- Den midlertidige ordning træder i kraft i dag. I slutningen af året kommer Vildforvaltningsrådet med deres udkast til en forvaltningsplan for ulv, hvor der vil indgå et forslag til en permanent erstatningsordning, siger Pia Olsen Dyhr.

I februar blev flere ulve set i Midtjylland blandt andet i skovene syd for Silkeborg. Flere får blev dengang dræbt af ulvene, mens nogle blev så skadet af ulveangreb, at de måtte aflives.

Hvis Naturstyrelsens vildtkonsulenter vurderer, at et dyr er dræbt af en ulv, kan landmanden få slagteprisen i erstatning. Derudover vil der blive givet et fast beløb til destruktion af det dræbte eller skadede dyr.

Herunder kan du se miljøministeren fortælle om den nye ordning.