Endnu en landingsplads

Det Nye Universitetshospital i Aarhus skal have endnu en landingsplads til lægehelikopteren

Det Nye Universitetshospital i Aarhus skal have en ekstra helikopterlandingsplads ved hospitalets hjerteafdeling for så hurtigt som muligt at kunne komme igang med behandlingen af hjertepatienter.

Den opgave har Region Midtjylland netop sendt i udbud.

Den ekstra helikopterlandingsplads kommer til at ligge cirka en kilometer fra en allerede planlagte landingsplads ved hospitalets nye Akutcenter.

Akutcentrets landingsplads finansieres af DNU-projektet, hvorimod landingspladsen ved Hjerteafdelingen finansieres af fonde og Region Midtjylland.

Den samlede budgetramme for helikopterlandingspladsen er 28,8 mio. kroner. TrygFonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål har begge doneret 10 millioner kroner. Region Midtjylland finansierer resten.

Arbejdet med at etablere helikopterlandingspladsen forventes at gå i gang i starten af 2016, og den forventes at blive taget i brug i december 2016.