En sjælden tudse

Kommune har formået at bevare næsten uddød padde

I Randers Kommune er det lykkedes at redde en efterhånden sjælden dyreart.

Der er tale om den lille strandtudse, som man længe var overbevist om, var uddød.

Ved et tilfælde opdagede en af kommunens konsulenter den lille fætter med den gule karakteristiske stribe på ryggen i et vandhul i Gassum Grusgrav for et par år siden.

Fundet vakte stor glæde og overraskelse, og det blev optakten til et tre-årigt forsøg, der har resulteret i, at strandtudsen ikke kun bor og yngler i Gassum, men også i Sødring ved Udbyhøj.

- Det er dejligt igen at opleve, hvordan de små tudser boltrer sig i og omkring vandhullerne. De er det synlige bevis på, at vores forsøg er lykkedes til fulde, siger Lars Sandberg, der er biolog ved Randers Kommune, i en pressemeddelelse.

Se: Amok i vandhuller

I foråret 2010 søgte Randers Kommune Naturstyrelsen om tilladelse til at indsamle æg fra strandtudserne. Æggene blev opbevaret i et bassin hjemme hos konsulenten, der havde opdaget tudserne.

Da æggene klækkede og blev til små haletudser, blev de fodrede, indtil de nåede det endelige tudsestadie, hvor de kunne flytte hjemmefra og bosætte sig i vandhullerne i Gassum og Sødring.

Vandhullerne havde Randers Kommune sørget for var klar til at modtage tudserne ved at grave eksisterende vandhuller dybere og lave nye huller:

- Vi har oplevet stor velvilje fra de private lodsejere i projektet. De har givet tilladelse til, at vi har lavet nye vandhuller og oprenset eksisterende huller, så tudsernes leveområder er blevet optimale, siger Lars Sandberg.

Udover det øgede antal strandtudser har projektet også øget antallet af andre sjældne og fredede padder som løgfrøen, stor vandsalamander og den spidssnudede frø:

- Når vi går i gang med at forbedre leveforholdene for én dyreart, har det en afsmittende effekt på andre dyr, som får nye muligheder for at yngle og formere sig, siger Lars Sandberg.

Som en del af projektet har Randers Kommune planer om at grave yderligere 10 vandhuller i Gassum og 20 vandhuller i Sødring for at give plads til den lille tudse.