Ekstra støtte til kræftpatienter i Randers

Kræftpatienter i den erhvervsaktive alder kan nu få hjælp af en forløbskoordinator for at komme bedre gennem forløbet

Der er ekstra hjælp på vej til kræftpatienter i Randers Kommune.

Fra den 1. august kan kræftpatienter i den erhvervsaktive alder (18-64 år) som led i et nyt forsøg få tilbudt en forløbskoordinator, som kan støtte patienten, så vedkommende lettere kan blive på arbejdsmarkedet.

Mange borgere med en nydiagnosticeret kræftsygdom er i stor risiko for eksempelvis at miste tilknytningen til deres arbejdsplads. Med det nye tilbud kan en forløbskoordinator støtte borgeren med kræft til at håndtere jobsituationen.

Forløbskoordinatoren kan også guide og henvise til: Nogen at tale med om kræft, vejledning om motion og fysisk aktivitet eller råd om kræft og sund kost.

Tilbudene aftales mellem borgeren og kommunens forløbskoordinator med udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for den enkelte borger.

- Nye undersøgelser peger på, at flere borgere oplever vanskeligheder i hverdagslivet og problemer med at finde sammenhæng i indsatsen, når kræftsygdom pludselig er blevet en del af livet. Derfor er der behov for, at borgerne kan få støtte til at mestre hverdagen med sygdommen og de tilbud, der er i borgernes kommune, siger Bjarne Rose Hjortbak, projektleder for de fire kommuners kræftrehabilitering ved MarselisborgCentret i Århus.

Udover Randers Kommune er også Viborg, Skive og Herning Kommuner med i forsøget.

Henvisning til tilbudet sker via den afdeling på hospitalet, hvor borgeren har fået stillet kræftdiagnosen.

Tilbudet i de fire kommuner er et udviklingsprojekt, som Indenrigs- og sundhedsministeriet, Kommunernes Landsforening og Kræftens Bekæmpelse har afsat knapt otte millioner kroner til over to år.