Ekstra millioner til sårbare familier i Skanderborg

Skanderborg Kommune styrker indsatsen i arbejdet med sårbare familier

Genrefoto. Der er ikke tale om et udsat barn på billedet. Foto: Skanderborg Kommune

Der bliver tilført 4,4 millioner kroner til arbejdet med sårbare familier i Skanderborg Kommune.

Pengene kommer fra Satspuljen, og de er øremærket projektet ’Godt på vej sammen med forældrene’.

Projektet skal gøre kommunen bedre til at hjælpe sårbare børn og familier. Pengene er blevet søgt hos Sundheds- og Ældreministeriet, og i alt har ministeriet bevilget 4.437.000 kroner fra Satspuljen. 

Læs også 32 nye sengepladser til udsatte psykiatriske patienter

- Vi er meget glade for bevillingen. Den betyder, at vi nu kan igangsætte det vigtige og ambitiøse projekt. Projektet skal fremme både den fysiske og psykiske udvikling hos børn i sårbare familier, og det sker via en tidlig og systematisk forebyggende indsats. Indsatsen kommer i første omgang til at løbe frem til 2021, siger Søren Aalund, Børn og Unge-chef i Skanderborg Kommune, i en pressemeddelelse.

Pengene skal blandt andet bruges på at øge den forebyggende indsats og at blive bedre til at opdage, hvis børn eller familier viser tegn, der kan pege i retning af en udfordring, der falder indenfor kategorien at være socialt udsat. 

Læs også Elever løber i 24 timer for at samle ind til udsatte børn

- Projektet bygger oven på forældrenes egne ressourcer og netværk, og netop den fælles dialogmodel bliver et vigtigt værktøj i såvel dialogen med forældrene som kortlægningen af familiens ressourcer. På den måde kan vi sikre, at indsatserne både kan understøtte alle de gode ting, som familierne allerede gør og supplere netop der, hvor der er behov for en ekstra støtte, forklarer Bodil Lauridsen, leder af Sundhedstjenesten i Børn og Unge.