Ekspres-hjælp til rygpatienter

Gode resultater af hurtig indsats

Rygsmerter koster årligt samfundet 17 milliarder kroner især til sygefravær og førtidspensioner. Men en undersøgelse fra Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland tyder på, at mange penge kan spares ved at gøre indsatsen for rygplagede mere målrettet og kortvarig fremfor en længere rehabilitering.

I et forskningsprojekt fik halvdelen af en gruppe rygpatienter en mindre og kortvarig ekstra indsats og den anden gruppe et udvidet rehabiliteringsprogram.

- Den længere rehabiliteringsindsats havde gavnlig effekt for mellem 33 og 50 procent af de sygemeldte, da indsatsen fik flere i arbejde i denne gruppe. Men den mindre indsats var mest gavnlig for mellem 50 procent og 75 procent, siger seniorforsker og ph.d. Chris Jensen fra CFK, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling.

- Det er overraskende, fordi vi på forhånd forventede, at det handlede om at lave længere sammenhængende forløb for rygpatienter for at få dem tilbage i arbejde igen, siger han.

Forklaringen er ifølge forskerne, at det helt centrale for mange rygpatienter er at få en tryghed ved at genoptræne, så de hurtigt kommer i gang igen uden at være bange for at gøre mere skade på sig selv.
 
- Det kan man nemt opnå ved, at patienten i forbindelse med en grundig undersøgelse får en samtale med en læge og fysioterapeut med råd om smertehåndtering, siger Chris Jensen.

Undersøgelsen viser, at sundhedsvæsnet skal have langt mere fokus på patientens situation på arbejdet. For de sygemeldte rygpatienter, der er utilfredse med deres arbejde eller er i fare at miste deres job, har til gengæld gavn af det mere omfattende rehabiliteringsforløb.

- Hvis folk har et lidt dårligt forhold til arbejdspladsen eller hænger i en tynd tråd på grund af sygefraværet, så har de mere brug for den omfattende indsats og professionel støtte i kontakten med arbejdsgiveren, siger han.