Efterskole i modvind

Lærere demonstrerede foran efterskole

"Skruebrækkere" stod der blandt andet på bannerne, da efterskolelærerne fra Nørbæk Efterskole demonstrerede foran deres arbejdsplads.

En række universitetsstuderende er nemlig af Nørbæk Efterskole nord for Randers blevet inviteret til at udarbejde en emneuge om medier for skolens elever, som . Og ifølge lærernes fagforening er det lig med at udføre lockoutramt arbejde.

Derfor har lærerne demonstreret med bannere for at vise deres utilfredshed med beslutningen. Men ledelsen på skolen er uenig i betragtningen om, at det skulle være lock-outramt arbejde.

På Efteskolens hjemmeside skriver forstanderen:

"Lærernes fagforening har den opfattelse, at når vi bruger universitetsstuderende i f.eks. en emneuge som vi har gjort det, så er det lockoutramt arbejde, og i strid med de gældende regler. Før vi startede på ugen, havde vi naturligvis undersøgt om det var tilfældet.

Jeg har Efterskoleforeningens og Moderniseringsstyrelsens ord, som dokumentation for at den omlagte tjeneste og anderledes uge vi har haft, ikke er lockout ramt arbejde og derfor fuldt ud i overensstemmelse med hvad der er lovligt og indenfor rammerne af de gældende regler på området.

Det betyder dog ikke at man som fagforening tolker situationen ens. Derfor har vi i dag haft demonstration foran skolen og medlemmer af fagforeningen har aktioneret og vist deres utilfredshed med Nørbæk Efterskole.

Det tager vi med, og jeg har benyttet lejligheden til at skrive til Moderniseringsstyrelsen og appelleret til at give Ordblindeefterskolerne dispensation til at åbne op under konflikten.

Vores elever har ekstra meget brug for deres lærere og den skemalagte undervisning.

Vores sympati ligger udelt ved de lockoutramte lærere og derfor anser vi os ikke som en modpart til de demonstrerende lærere. Vi er jo alle interesseret i at få afsluttet konflikten, og genoptage arbejdet med de unge mennesker, så vi ikke taber en hel årgang delvist på gulvet", skriver altså Søren Pedersen, forstander.