Efterlønnere føler sig mest slidte

Halvdelen af efterlønnerne føler i større eller mindre grad, at de har nedsat arbejdsevne

Det fremgår af en ny stor undersøgelse, hvor efterlønnerne for første gang selv har vurderet deres helbredstilstand.

Det er Region Midtjylland der i den store befolkningsundersøgelse "Hvordan har du det?" har benyttet lejligheden til at spørge til efterlønnernes vurdering af deres eget helbred.

Undersøgelsen viser, at 42 procent i aldersgruppen 60-64 år er på efterløn. Mens halvdelen af dem altså oplever nedsat arbejdsevne, så gælder det kun 28 procent af de arbejdende i samme aldersgruppe.

- Det er iøjnefaldende, at efterlønnerne adskiller sig fra de erhvervsaktive. Der er især en tæt sammenhæng mellem nedsat arbejdsevne og uddannelse. Jo mindre uddannelse, jo mindre arbejdsevne som 60-årig, siger sundhedskonsulent Finn Breinholt Larsen fra Center for Folkesundhed i Region Midtjylland om efterlønnernes vurdering af eget helbred.

Blandt de kortuddannede har 61 procent nedsat arbejdsevne mod 22 procent blandt de bogligt anlagte med lang uddannelse. Det afspejler sig også i, at knap halvdelen af de kortuddannede er på efterløn og knap hver fjerde på førtidspension.

Blandt personer med lang bolig uddannelse er hver femte på efterløn og fire procent på førtidspension.

- Undersøgelsen viser også, at efterlønnerne gennemgående er lavt uddannede. 80 procent af dem har ingen eller kort uddannelse eller er faglærte, siger Finn Breinholt Larsen.

Helbredstilstanden hos efterlønnere er et centralt element i debatten om efterlønnens afskaffelse. Billedet af velaflagte overlæger i topform på samfundsbetalt otium genfindes altså ikke i den nye undersøgelse.

- Undersøgelsen viser overordnet, at gruppen af efterlønnere både helbredsmæssigt og uddannelsesmæssigt skiller sig ud fra gruppen af erhvervsaktive, siger Finn Breinholt Larsen.