Effektivt stop for ulovligt krudt

Politiet i Østjylland har kun fået meget få anmeldelser af ulovligt fyrværkeri i år.

Politiets og andre myndigheders skærpede indsats mod ulovligt fyrværkeri de seneste år ser ud til have virket.

I Randers og Grenaa har politiet slet ikke fået nogen anmeldelser af ulovligt nytårsskyts i år, og i Odder-Skanderborg politikreds har der kun været nogle få anmeldelser.

I Århus har der kun været en enkelt anmeldelse. Den drejede sig om en mand, der solgte fyrværkeri fra et privat udhus.

En nærmere undersøgelse viste dog, at ganske vist var handelsstedet imod alle regler, men selve fyrværkeriet var af den lovlige slags. Til gengæld var mængden på 90 kg en klar lovovertrædelse, når fyrværkeriet som i dette tilfælde blev opbevaret i et rækkehus i boligområde.

Skytset blev derfor beslaglagt og fjernet af forsvarets ammunitionsryddere.

Læs også dagens tidligere nyhed:

<A href="http://www.tv2oj.dk/nyhe_nyhed_s.asp?newsID=16365" target=_blank>90 kilo fyrværkeri i lejlighed </A>