Ecstasysmuglere skal fældes af tv-afhøring

I endnu et forsøg på at få tre aarhusianere dømt i stor ecstasysag skal amerikanske vidner afhøres via en direkte tv-linje fra New York

For første gang skal en direkte tv-transmitteret vidneforklaring indgå som led i bevisførelsen i en dansk retssal i en større straffesag om smugling af mange tusinder ecstasypiller.

Det sker, når Vestre Landsret onsdag og torsdag midlertidigt flytter retslokalet til en større it-virksomhed i det nordlige Aarhus. Herfra skal anklager og forsvarere via en direkte tv-forbindelse til USA afhøre en amerikansk forhenværende narkogangster.

Siden skal en repræsentant for den amerikanske anklagemyndighed også afhøres via direkte tv-billeder.

- Mig bekendt er det ikke tidligere sket under bevisførelsen, at man bruger en direkte tv-transmission på tværs af verdensdelene, siger anklager, statsadvokatassessor David Schmidt.

På grund af tidsforskellen begynder retsmødet i Aarhus først om eftermiddagen, hvor narkogangsteren, der har afsonet sin straf i USA, indfinder sig på det danske generalkonsulat i New York for at afgive vidneforklaring.

Domstolsstyrelsen har af retssikkerhedsmæssige grunde forlangt, at man ikke kan bruge en lidt ustabil Skype-forbindelse ved afhøringen. Der skal være et ordentlig tv-signal, som kan gengive alle nuancer.  Afhøringen sker med tolkning, eventuelt med en tolk både i USA og i Danmark.

Vidnet har afvist at lade sig fragte til Danmark for at blive afhørt, og den amerikanske anklager, der var i Aarhus for at forklare sig i byretten for et år siden, har afvist at rejse til Danmark igen af budgethensyn.

Anklageren har af principielle grunde heller ikke villet tage imod et tilbud fra Danmark om at få rejse og ophold betalt.

Tre andre amerikanske narkogangstere har tidligere afgivet forklaring i byretten. Her blev tre danske mænd i marts 2010 idømt henholdsvis 10, 10 og fem års fængsel. 
 
De blev dømt for at have smuglet 250.000 ecstasypiller til USA - skjult i bordben på tv-møbler. Det skete helt tilbage i år 2000, og retssagen har derfor været usædvanlig længe undervejs. 

Byretten afviste i første omgang, at amerikanerne kunne bruges som vidner, fordi de har fået strafrabat i USA for at medvirke ved opklaringen af deres sager. Men Højesteret gav siden anklagemyndigheden medhold i, at forklaringerne kunne indgå i sagen.

De tre mænd på 32, 37 og 44 år fra det perifere jetsetmiljø i Aarhus er på fri fod under ankesagen trods byrettens hårde domme.