E 45 skal have ny asfalt

Ny belægning syd for Aarhus og ved Vejle

Foto: Google Street View

Vejdirektoratet markerer nu afslutningen på sommerferien med to større asfaltarbejder på Østjyske Motorvej E 45.

Sydgående side af Aarhus Syd Motorvejen skal have ny asfaltbelægning fra 14. august til 24. august 2011. Det foregår som aften og nattearbejde. I hele perioden vil vejen være åben for normal trafik fra kl. 6.00 om morgenen til kl. 18.00 om aftenen.

Mellem kl. 18.00 og 6.00 vil sydgående spor være helt spærret, og trafikken vil blive ledt ad det øvrige vejnet ud til tilkørsel <51> Skanderborg N. Der vil være skiltet med omkørselsmulighederne. Nordgående side vil ikke blive berørt at arbejdet.

En anden bid af Østjyske Motorvej ved Vejle skal også have ny belægning. Det drejer sig om strækningen mellem Vejle Fjord broen og Vejle N.

Arbejdet pågår i perioden fra den 10. august til den 21. august 2011 som aften og nattearbejde. I hele perioden vil vejen være åben for normal trafik fra kl. 6.00 om morgenen til kl. 18.00 om aftenen.

Mellem kl 18.00 og 6.00 vil hhv. sydgående eller nordgående side blive afspærret. Trafikken vil blive ledt over i modsatte vejside, hvor der således kun vil være et spor i hver retning. Afkørsel/tilkørsel <60> Vejle N vil under arbejdet være delvist lukket, og der vil være omkørsel via afkørsel/tilkørsel <59> Hornstrup.