Dropper nyt museum

Opgiver at finde 250 millioner kroner

Planerne om at bygge et nyt kunstmuseum i Randers bliver nu droppet, da det ikke har været muligt at finde de 250 mio. kroner, det koster at bygge et nyt museum.

Museets bestyrelse og en nedsat præsidium har forgæves forsøgt at få forskellige fonde til at donere penge til projektet.

Planlægningen af det nye museum var ellers nået så langt, at arkitektfirmaet havde vundet den indbudte arkitektkonkurrence, og dermed var tre vigtige forhindringer ryddet af vejen for et nyt kunstmuseum.

Fik gratis byggegrund

Randers Kommune havde vederlagsfrit stillet en fantastisk grund til rådighed, kommunen havde erklæret sig som hovedtilskudsyder til driften af det nye museum, og konkurrencen havde skabt det ønskede projekt.

Den sidste brik i realiseringen var naturligvis at skaffe økonomi til at realisere projektet.

Museets daværende leder Finn Terman Frederiksen og museets bestyrelse havde tidligere henvendt sig til store fonde, som havde ladet museet forstå, at der skulle foreligge et konkret projekt, før man ville tage stilling.

Museets bestyrelse og det nedsatte præsidium, bestående af en række fremtrædende profiler fra kultur- og erhvervslivet samt repræsentanter for byens og museets ledelse, gik straks i gang med at skaffe penge til

etableringen, den økonomiske ramme var på 250 mio.

Stor fond gav afslag

Det er nu tre år siden, og det har vist sig at være urealistisk at skaffe pengene. I juni 2011 fik museet afslag fra en stor fond, som bestyrelsen havde udset til at være lokomotiv i projektet, og som museet forhandlede med i to år.

Afslaget var fatalt, da det minimerede mulighederne for at få mindre fonde til at gå med i projektet. Derefter søgte museet en lang række fonde og fulgte op med personlig henvendelse, men det har

været resultatløst. I foråret 2012 stod det imidlertid klart at de sidste reelle muligheder var afprøvet.

- Arkitektkonkurrencen og de indledende forespørgsler til fondene fandt sted midt i en økonomisk optur, mens pengene til realiseringen skulle skaffes midt i en økonomisk krise, udtaler museets formand Bent Martinsen i en pressemeddelelse.

Museets nye leder, Lise Jeppesen tiltrådte 1. juni 2012, og er glad for, at der er kommet en afklaring:

- Tanken om et nyt museumsprojekt har spøgt på museet siden 1994, og er særligt de seneste år reelt blevet en hæmsko for museets videre udvikling. Der er behov for at finde nye måder at sprænge rammerne på, samtidig med at museet gen- og gennemtænkes indadtil.

Et konkret projekt, der bliver taget fat på, er en tilbygning af kunstmuseet ud på Jens Otto Krags Plads, hvor Randers Kommune har reserveret en grund. Det skal ske i samarbejde med de to øvrige kulturinstitutioner i Kulturhuset, Randers Bibliotek og Museum Østjylland.