Dræberfisk i Aarhus Å

Dårligt nyt for andre fisk

Båndgrundlingen er ikke specielt stor. Det afholder den dog ikke fra at gå til angreb på større fisk. Foto: Flickr

En uønsket gæst har holdt sit indtog i den danske natur.

Forskere har fundet en ynglebestand af fisken båndgrundling i et tilløb til Aarhus Å. Det er dårligt nyt for andre fisk, for båndgrundlingen går gerne til angreb på fisk, der er større end den selv.

Det er forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, der står bag fundet af den frygtede fisk båndgrundlingen i et tilløb til Aarhus Å.

- Selvom båndgrundlingen som alle karpefisk mangler tænder, kan den gøre stor skade på andre fisk med sine hårde kæber. Det er en yderst aggressiv fisk, der særligt i yngletiden angriber andre fiskearter, forklarer fiskespecialist Henrik Carl, der leder det såkaldte Fiskeatlas-projekt på Statens Naturhistoriske Museum, i en pressemeddelelse.

Fundet i Danmark i 2002

Båndgrundlingen blev første gang fundet i Danmark i 2002, da medarbejdere fra Nordjyllands Amt fangede store mængder af den dengang ukendte fiskeart i Klokkerholm Møllesø. Året efter viste det sig, at der også var en bestand i Elling Å.

Det var på tale at udrydde de uønskede fisk med gift, men planerne blev aldrig ført ud i livet. Siden har man frygtet, at fiskene skulle dukke op andre steder i landet - en frygt, der nu er blevet til virkelighed.

Rummer mindst tre årgange

Båndgrundlingen er fundet i tilløbet til Aarhus Å i en ynglebestand, der rummer mindst tre årgange. Det er dårligt nyt for de andre fisk i åen. For selv om båndgrundlingen kun bliver cirka fire år gammel og højest 12 centimeter lang, så kan den gøre stor skade.

- Ved at angribe igen og igen kan den bide sig helt ind til rygraden på offeret. I 2008 havde vi en seks centimeter lang båndgrundling i et akvarium. På under et døgn dræbte den akvariets øvrige beboere - to sudere på 11-12 centimeter, fortæller Henrik Carl.

- I Grækenland findes der eksempler på, at båndgrundlinger næsten har udryddet andre fiskearter. Så der betragter man, ligesom i for eksempel Belgien og Polen, arten som invasiv. Det giver god grund til bekymring, siger Henrik Carl.

Udbredt i Østasien

Båndgrundlingen er naturligt udbredt i Østasien, og den er gennem de seneste 50 år blevet spredt til adskillige vestasiatiske lande samt store dele af Nordafrika og Europa.

- Fiskene, som vi har fundet i Aarhus Å, stammer næppe fra en af de nordjyske bestande, da de ligger for langt væk. Det er mere sandsynligt, at fiskene stammer fra en havedam, for båndgrundlingen sælges som prydfisk i havecentre flere steder i landet. Det er bekymrende, når man ved, hvor stort et problem, arten kan udgøre. Selv om det er en køn lille fisk, gør dens temperament den uegnet som havedamsfisk, og i vores natur er den slet ikke velkommen, understreger Henrik Carl.