Dræber rotter med spyd

Elektroniske fælder sættes op på Støvringgård Kloster

Foto: Colourbox

Efter al sandsynlighed er det snart slut med rotter på Støvringgård Kloster ved Randers. Her installerer et entreprenørfirma nu elektroniske rottefælder, der slår rotterne ihjel ved hjælp af spyd.

Indsatsen mod rotterne sker i forbindelse med nedrivning af gamle driftsbygninger på Støvringgård Kloster.

- I forbindelse med nedrivningen af de gamle bygninger og kloakledninger, skal vi undgå, at der løber rotter op på overfladen og ind i folks lejligheder. Derfor er det vores plan at udrydde rotterne i det gamle og nedslidte kloaknet inden nedrivningen starter, forklarer entreprenør og kloakmester Nels Herholdt Madsen, der står for bekæmpelsen af rotterne.

Den elektroniske rottefælde, WiseTrap, fungerer på den måde, at når rotternes bevægelse og kropsvarme registreres, udskydes et bundt dræbende spyd med stor kraft og knækker rygsøjlen på rotterne. Spyddene trækkes herefter op, og den døde rotte skylles ud med kloakvandet og ender enten på renseanlægget eller nedbrydes på sin vej dertil.

Systematisk udryddelse

Udryddelsen af rotterne foregår efter en meget detaljeret bekæmpelsesplan, hvor zone for zone systematisk gøres rottefri. Der bliver udført kamerainspektion, så man ved nøjagtig, hvor fælderne skal sættes ned, så de også spærrer ind imod kloaknettet under selve lejlighederne.

- Systematisk udryddelse udfører vi også for bl.a. Randers Kommune i forbindelse med renoveringer og separatkloakering af det offentlige kloaknet. Det er altafgørende for, at vi undgår rotterne jages op på stræder og gader til fare og gene for borgerne, forklarer Nels Herholdt Madsen.

De intelligente rottefælder har betydet, at man i stigende grad lykkes med at udrydde rotteproblemer uden brug af gift.