Din brændeovn sviner

Luftforurening er høj i kvarterer med brændeovne

Luften i et typisk villakvarter med mange brændeovne indeholder tre gange så mange kræftfremkaldende fine partikler som luften ved selv voldsomt befærdede veje med masser af biler.

Det viser en ny undersøgelse fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet (det tidligere DMU) Forskerne har sammenlignet koncentrationen af de sundhedsskadelige PAH'er på den stærkt trafikerede H.C. Andersens Boulevard midt i København med et almindeligt villakvarter i Jyllinge på Sjælland.

Tallene afslører, at villakvarterer med mange brændeovne er et betydeligt mere sundhedsskadeligt sted at opholde sig end myldretidstrafikken i København, som der ellers har været meget sundhedsmæssig fokus på.

Tre gange højere end oplyst

Da forskerne for fem år siden for alvor blev opmærksomme på de sundhedsskadelige effekter ved osen fra landets op mod 750.000 brændeovne, lød meldingen fra myndighederne, at udledninger i villakvarterer med blus på brændeovnene lå på niveau med de mest trafikerede veje i København.

Nu viser det sig altså, at forureningen med det kræftfremkaldende stof benzo (a) pyren i boligkvarterer er tre gange højere end tidligere oplyst.

Forskellen skyldes ifølge seniorforsker Thomas Ellermann fra Nationalt Center for Miljø og Energi ikke, at forureningen er blevet mindre på vejene.

- Forklaringen er nærmere, at vi nu for første gang har brugbare målinger fra et helt år i træk på brændeovnsluft, siger han.

Fokus på børn i boligområder

Thomas Ellermann understreger, at fundene fortsat er under den af EU fastsatte grænseværdi.

Men de nye fund betyder, at luftmålingerne herhjemme skal ændres fra at have mest fokus på trafikerede veje og til at se mere på boligområder, hvor folk lever med deres børn.

- I den nuværende overvågning måles PAH kun på én målestation.

Men afhængig af PAH-niveauet andre steder i landet kan der være behov for at etablere fire eller syv luftmålestationer. EU's direktiver giver dog også mulighed for at udskifte nogle af de dyre målinger ud med computermodeller eller andre simplere metoder, siger han.