Digitale eksamener på universitetet

Der sættes nu strøm til de skriftlige prøver

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) har indgået aftale med firmaet Netcompany om en it-løsning, der skal digitalisere de skriftlige eksaminer, hvor de studerende ikke eller kun delvist må bruge hjælpemidler som bøger, internet eller notater.

I første omgang er der tale om en pilotløsning på et afgrænset eksamensområde på Aarhus Universitet. Senere skal det udvides til resten af landets universiteter.

- Min ambition er, at studerende møder et fuldt digitalt universitet lige fra indskrivning til afslutning. Med pilotprojektet i Aarhus gør vi nogle interessante erfaringer, så vi kan få udfaset papireksaminerne, siger Charlotte Sahl-Madsen.

Projektet er finansieret af Videnskabsministeriet og er en del af ministeriets arbejdsprogram "Digitale Veje til Vækst".