DF: Sikrer bedre arbejdsklima

Ny konstituringsaftale i Randers vil sikre en bedre omgangstone, mener Dansk Folkeparti

02:41

1 af 2

I dag, mandag, bliver der taget endnu et skridt på vejen mod en ny konstitueringsaftale i Randers. På et byrådsmøde mandag eftermiddag bliver aftalen for første gang behandlet.

Det er Venstre og Dansk Folkeparti, der har stillet forslaget, som betyder, at de to partier sætter sig på en række yderligere udvalgsposter. Hos Dansk Folkeparti er håbet, at en ny aftale kan sikre en bedre omgangstone.

Se: Ny konstituering i Randers

- I byrådssalen får det nok ikke den store betydning. Der vil stadig være den debat, som der skal være i en byrådssal, men bag linjerne vil det nok føre til et andet arbejdsklima især for de medarbejdere, der servicerer udvalgene, siger Frank Nørgaard (DF), der er medlem af byrådet i Randers Kommune.

Han fortsætter:

Se: Klager til statsforvaltningen

- For det første handler det her også om, at der er en dårlig og ugennemtænkt udvalgsstruktur. Man har splittet op med arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate i hvert sit udvalg, og man har erhvervsudvalg sammen med et landdistriktsudvalg, og det, mener vi heller ikke, er helt optimalt. Det er en af årsagerne til at lave det om, og så handler det selvfølgelig om, at vi gerne vil have, at vores medarbejdere servicerer udvalgene og tør tage nogle initiativer selv. Det har de i lang tid været bange for, fordi man har kritiseret dem i forskellige henseender.

Her kan du få et overblik over følgerne af en kommende konstitueringsaftale:

- Kasper Fuhr Christensen mister posten som formand for Socialudvalget og de ikke arbejdsparate.

- Bjarne Overmark fra Beboerlisten mister posten som formand for Børn- og Skoleudvalget.

- Daniel Madié fra Konservative mister posten som formand for Erhvervs- og Landdistriktsudvalget.

- Ervhervs- og landdistriksudvalget nedlægges og erstattes af nyt landdistriktsudvalg. Erhvervsområdet skal flyttes til økonomiudvalget.

- Socialudvalget og de ikke arbejdsparate nedlægges og erstattes af et separat socialudvalg og et beskæftigelsesudvalg.

- Fremover vil Venstre have formandskabet i Økonomiudvalget, Børn- og Skoleudvalget, Landistriktsudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget, mens Dansk Folkeparti fortsat sidder på formandsposten i Teknik- og Miljøudvalget.

- Socialdemokraternes Leif Gade beholder posten som formand for Udvalget for Sundhed og Ældre.

- Radikale Venstres Mogens Nyholm beholder posten som formand for Kultur- og fritidsudvalget.

- Spildevandsselskabet Randers Spildevand, som er ejet af Randers Kommune, kan få ny bestyrelsesformand.

I videoen øverst på siden kan du se hele interviewet med Frank Nørgaard.