Det første møde i Regionsrådet

De gamle amters politikere mødes og diskuterer fælles midtjysk fremtid.

30 amtspolitikere fra Århus, Vejle, Ringkøbing og Viborg amter mødes for første gang i morgen for at planlægge den forestående sammenlægning til Region Midtjylland.

Mødet finder sted i Viborg, der bliver den nye regions hovedby.

Det er den nuværende amtsborgmester i Viborg Amt, Bent Hansen, der er vært for mødet. Han vil blandt andet  orientere om arkitektkonkurrencen for en ny regionssal. Den nuværende amtsrådssal er for lille og vil ikke kunne huse 41 medlemmer af det nye regionsråd.

Derudover skal politikerne drøfte en række andre temaer i forbindelse med oprettelsen af Region Midtjylland, f.eks.:

* Hvordan der kan ske en koordineret overdragelse af amternes opgaver til regionen* Erfaringer om samarbejdet med kommunerne ved overdragelse af opgaver og personale* Regionernes rolle som dynamo for den regionale udvikling