- Det er uretfærdigt

Forældre skal nu selv betale for anbringelse af børn

01:59

1 af 2

En gruppe forældre i Aarhus Kommune skal nu fremover selv betale for for at have deres barn anbragt i en plejefamilie eller på en institution.

Det sker, fordi Aarhus Kommune har besluttet, at nogle forældre til børn med fysiske og psysiske handicaps ikke længere skal være fritaget forældrebetaling.

Den beslutning bliver mødt med kritik fra forældre - deriblandt Michaela Christensen fra Aarhus. Begge hendes børn er anbragt på en døgninstitution på grund af deres psykiske handicaps. Hendes søn lider af ADD og Tourettes Syndrum, og datteren af en form for autisme.

Nu skal Michaela Christensen til at betale 1366 kroner om måneden for børnenes ophold. En beslutning, hun ikke er enig med kommunen i.

Kommunens begrundelse er ifølge Michaela Christensen, at børnene udelukkende er på deres behandlingsted Dalgaarden i Aarhus, fordi de kræver pasning og pleje - og ikke behandling.

- Kommunen mener ikke, at de kan forbedre sig, men det passer ikke. Man kan slet ikke være på Dalgaarden, hvis det ikke er tilfældet. Mine børn har udviklet sig meget i de 3,5 år, de har været der. De har brug for behandling, siger Michaela Christensen til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Kommune vil have belyst regler

I dag er det op til den enkelte kommune at vurdere, hvornår forældre kan slippe for at betale for ophold til deres børn. Det er denne vurdering, som Michaela Christensen og de andre forældre finder urimelig, fordi der derved kan opstå forskelle fra kommune til kommune.

Hvis en kommune vurderer, at der ikke er tale om et behandlingstilbud, kan forældrene blive krævet at betale en del af udgifterne for opholdet i for eksempel en plejefamilie eller på en institution.

Efter forældrenes kritik efterlyser Aarhus Kommune nu klarere retningslinjer. Kommunen har derfor valgt at rette henvendelse til Socialministeren.

- Vi har bedt om mere tydelighed på det her område, således, at der bliver en mere ensartethed kommunerne imellem, siger Merete Olesen, som er chef for Familie, Børn og Unge i Aarhus Kommune.

Michaela Christensen modtager hverken børnepenge eller børnebidrag, mens børnene er anbragt på døgninstitutionen.

Du kan møde Michaela Christensen i tv-indslaget øverst på siden.