- Det er overraskende

Flere under mistanke for tarmkræft

Foto: Colourbox

Knap fire måneder efter at det landsdækkende screeningsprogram til opsporing af tarmkræft gik i gang, står det klart, at der i Region Midtjylland er 30 pct. flere end forudset, som har behov for supplerende undersøgelser.

- Det er en overraskelse for os, at så mange flere end ventet har spor af blod i afføringen, siger ledende overlæge Berit Andersen, Afdeling for Folkeundersøgelser i Region Midtjylland, som ligger på Regionshospitalet Randers.

- Det understreger, at det virkelig giver god mening at indsende en prøve, når man bliver opfordret til at deltage i screeningsprogrammet, siger hun.

Større sandsynlighed for at forebygge

Alle borgere mellem 50 og 74 år modtager en invitation til at indsende en afføringsprøve, som analyseres for spor efter blod. Det vil tage fire år, før alle borgere har modtaget deres første invitation, og derefter vil alle i aldersgruppen blive inviteret hvert andet år.

- Det er godt, at vi får så mange kikkertundersøgt, for ved at fjerne polypper i tarmen kan vi forebygge, at de udvikler sig til kræft, siger overlæge Peter Nerstrøm, Kirurgisk Afdeling på Regionshospitalet Randers.

- Samtidig øges sandsynligheden for, at patienten kan undgå en større operation, fordi vi ofte kan nøjes med et lille indgreb, som laves under selve kikkertoperationen, siger han.

Hvert år inviteres ca. 94.000 borgere i Region Midtjylland, og fra 2018 inviteres 194.000 om året. De første måneder af screeningsprogrammet har vist, at 60 procent af de inviterede har valgt at deltage.