Det betyder ny Randers-aftale

Flertal i Randers Byråd bakker op om en ny konstituering

Foto: Colourbox

Et flertal i Randers Byråd besluttede mandag aften at gå videre med planerne om en ny og meget omstridt konstituering.

Bliver forslaget senere vedtaget, mister Velfærdslisten, Beboerlisten og De Konservative deres udvalgsposter.

Her kan du få et overblik over konsekvenserne af en kommende konstitueringsaftale:

- Kasper Fuhr Christensen mister posten som formand for Socialudvalget og de ikke arbejdsparate.

- Bjarne Overmark fra Beboerlisten mister posten som formand for Børn- og Skoleudvalget.

- Daniel Madié fra Konservative mister posten som formand for Erhvervs- og Landdistriktsudvalget.

- Ervhervs- og landdistriksudvalget nedlægges og erstattes af nyt landdistriktsudvalg. Erhvervsområdet skal flyttes til økonomiudvalget.

- Socialudvalget og de ikke arbejdsparate nedlægges og erstattes af et separat socialudvalg og et beskæftigelsesudvalg.

- Fremover vil Venstre have formandskabet i Økonomiudvalget, Børn- og Skoleudvalget, Landistriktsudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget, mens Dansk Folkeparti fortsat sidder på formandsposten i Teknik- og Miljøudvalget.

- Socialdemokraternes Leif Gade beholder posten som formand for Udvalget for Sundhed og Ældre.

- Radikale Venstres Mogens Nyholm beholder posten som formand for Kultur- og fritidsudvalget.

- Spildevandsselskabet Randers Spildevand, som er ejet af Randers Kommune, kan få ny bestyrelsesformand.