Der er igen ilt i bugten

I løbet af den seneste måneds tid er iltforholdene forbedret betydeligt i de østjyske farvande.