De sværeste at inkludere

Er de dygtige børn, lyder det fra Gedved Skole

Folkeskolen skal rumme alle elever - også børn med diagnoser. På Gedved Skole, der har fået dagbladet Politikens særpris for arbejdet med inklusion af børn, ligger udfordringerne imidlertid lige så meget i at få inkluderet de dygtige elever som de svage.

- Med dygtige elever mener vi ikke dem, der har en tårnhøj IQ. Det er normalt begavede elever, som bare har en lidt hurtigere opfattelsesevne og er lidt mere fremme i skoene, siger skoleleder Lone Møller Andresen.

- Som forholdene er nu i folkeskolen, er vi ikke gode nok til at sætte konkrete læringsmål for og med den enkelte, og det mærker især de dygtige elever. Vi har ikke øvet os nok på det, og det er der flere årsager til. Med reformen får vi sat fokus på at skabe et læringsmiljø, der tilgodeser alle børn. Også de dygtige. Det skal føre til, at vi får sat barren højere, siger Lone Møller Andresen, der godt kan forstå, hvis forældre til velfungerende børn kan føle sig usikre:

- Disse forældre kan spørge, om det kan være rigtigt, at børn, der opfører sig anderledes, skal gå i en almindelig folkeskole. Svaret er ja. Elever kan være stille, larmende, lide under forældrenes skilsmisse, være fysisk handicappede eller have et lavt selvværd. Alle børn har brug for en lang række kompetencer, der gør, at de kan mestre livet. De har også brug for kompetencer, der rækker ud over de fag-faglige. Det får de blandt andet ved at være sammen med børn, som ikke lige er tro kopier af dem selv, siger Lone Møller Andresen.

Hun understreger, at opgaven for lærere og pædagoger er at skabe et læringsmiljø, hvor alle elever tager medansvar for deres læring og trivsel og har høje forventninger til sig selv.