De sidste patienter forlader sygehus

Akutklinik og ambulatorier fortsætter

De sidste 12 senge på Regionshospitalet Grenaa forsvinder på mandag, og de sidste patienter udskrives inden weekenden.

Hospitalet omlægges nu til sundhedshus med en række ambulante behandlingstilbud. Akutklinikken for mindre skader fastholdes, og en døgnbemandet lægebil udgår stadig fra stedet.

Omlægningen fra hospital til sundhedshus med akutklinik sker som led i en regional omstillings- og spareplan, som Regionsrådet vedtog tidligere på året.

I forlængelse af lukningen af sengene flytter hospitalets friklinik den 15. august til hospitalet i Silkeborg, og den 1. oktober flytter de dagkirurgiske operationer og den tilhørende ambulante behandling og kontrol til Regionshospitalet Randers.

Akutklinikken er åben alle dage kl. 8 til 22 og er bemandet med behandlersygeplejerske og lægefaglig back-up. Akutklinikken kan behandle skader af lettere karakter herunder mindre flænger og sår, mindre brandsår samt vurdering og evt. færdigbehandling af forstuvninger og mindre komplicerede brud på f.eks. ben og arme, oplyser Region Midt i en pressemeddelelse.

Udover akutklinikken huser sundhedshuset en række ambulatorier, som har åbent dagligt eller ugentligt på faste hverdage.