De bliver flere og flere i Favrskov

Kommunen er sidste år vokset med 373 borgere

Antallet af borgere i Favrskov Kommune steg sidste år med næsten dobbelt så mange personer som forventet i befolkningsprognosen. I alt steg befolkningstallet med 373 personer, så indbyggertallet i kommunen pr. 31. december 2010 var på 46.909 personer.

- Udviklingen er gået noget stærkere end forventet. Vi havde beregnet en tilvækst på knap 200 personer i 2010. I stedet steg antallet med yderligere 0,4 procent til i alt 373 personer, siger Asbjørn Friis Jensen, direktør for Job og Økonomi i Favrskov Kommune.

Stigningen på 373 personer svarer til en befolkningstilvækst på 0,8 procent. I 2009 var befolkningstilvæksten på knap 0,7 procent, mens den i 2008 var på 1,4 procent.